Žurnalai

 

  1. Darbo sutarčių registravimo žurnalas;
  2. Darbuotojų, supažintų su pareiginiais nuostatais, registracijos žurnalas;
  3. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas;
  4. Gaisrinės saugos instruktavimų registracijos žurnalas;
  5. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas;
  6. Darbuotojų, supažindintų su Darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas;
  7. Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalas;
  8. Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbeaktų registravimo žurnalas;
  9. Valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų žurnalas;