Gaisrinė sauga

◾  Gaisrinės saugos būklės įmonėje/įstaigoje/organizacijoje įvertinimas.

◾  Reikiamos gaisrinės saugos dokumentacijos (įsakymai, taisyklės, testai, instrukcijos, tvarkos, planai) rengimas.

◾  Konsultavimas gaisrinės saugos ženklų parinkimo klausimais bei apsirūpinimo jais organizavimas.

◾  Konsultavimas gesinimo priemonių parinkimo ir kiekio nustatymo klausimais ir apsirūpinimo jais organizavimas.

◾  Įmonių, įstaigų ir organizacijų gaisrinės saugos mokymai darbuotojams.

◾  Evakavimo planų paruošimas.

◾  Gesintuvų patikros organizavimas.

◾  Evakavimo pratybų organizavimas.