Paslaugos

Mūsų įmonė teikia šias paslaugas:

◾  Atliksime nemokamą auditą, kurio pagrindinis tikslas – įvertinti esamą situaciją Jūsų įmonėje ir pateiksime optimalius pasiūlymus dėl darbų saugos, gaisrinės ir civilinės saugos ir personalo dokumentacijos atnaujinimo, parengimo ir praktinių priemonių darbo saugos gerinimui įdiegimo.

◾  Esant reikalui (jei neturite darbų saugos specialisto) vykdysime Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.

◾  Sutvarkysime dokumentaciją pagal Lietuvos Respublikos teisės reikalavimus ir padėsime praktikoje įgyvendinti darbų saugos reikalavimus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą Jūsų įmonėje.

◾  Padėsime suorganizuoti Jūsų darbuotojams reikiamus mokymus.

◾  Atliksime profesinės rizikos vertinimą ir paruošime rizikos šalinimo planą.

◾  Konsultuosime darbo, gaisrinės ir civilinės saugos, darbo teisės ir personalo dokumentų tvarkymo klausimais.

 

Naujai besikuriančioms ir jau dirbančioms įmonėms siūlome:

◾  Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymą (jei neturite darbų saugos specialisto). Tuo pačiu padėsime susitvarkyti su ir gaisrinę bei civilinę sauga.

◾  Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos ir darbo teisės būklės įvertinimą.

◾  Reikiamų dokumentų, atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, parengimą pagal atlikto vertinimo išvadas.

◾  Neformalių darbuotojų, atliekančių pavojingus darbus, mokymų organizavimą.

◾  Darbdavio, jam atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas kursų organizavimą.

◾  Darbuotojų sveikatos patikrinimų organizavimą .

◾  Profesinės rizikos vertinimą.

◾  Nelaimingų atsitikimų ir incidentų darbe tyrimo organizavimą.

◾  Konsultavimą darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos ir darbo teisės klausimais.