Darbo teisė

◾  Konsultavimas darbo sutarčių, darbo grafikų sudarymo, suminės darbo apskaitos klausimais.

◾  Įmonės/įstaigos/organizacijos darbo tvarkos taisyklių parengimas.

◾  Reikiamų pareiginių nuostatų parengimas.

◾  Konsultavimas darbo tarybos rinkimo klausimais ir reikiamų dokumentų paketo paruošimas.

◾  Informacinių ir komunikacijos technologijų naudojimo tvarkos paruošimas.

◾  Asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo aprašo parengimas.

◾  Darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos paruošimas.

◾  Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašo paruošimas.