Darbų sauga

◾ Įmonės/įstaigos/organizacijos darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos ir darbo teisės būklės vertinimas.

◾ Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas.

◾ Reikiamos saugos ir sveikatos dokumentacijos (įsakymai, taisyklės, testai, instrukcijos, tvarkos, planai) rengimas.

◾ Vadovų, specialistų, darbuotojų konsultavimas.

◾ Darbuotojų asmeninių apsaugos priemonių (AAP) sąrašų sudarymas, AAP kortelių ir žiniaraščių pildymas.

◾  Profesinės rizikos vertinimas.

◾  Apsirūpinimo reikalingais žurnalais, saugos ženklais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis organizavimas.

◾  Darbuotojų, kuriems privaloma periodiškai tikrinti sveikatą, sveikatos patikrinimų grafikų sudarymas, kenksmingų rizikos faktorių nustatymas, sveikatos tikrinimo įmonėje organizavimas.