Mokymai

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai reikalingi tam, kad kiekvienas darbuotojas galėtų saugiai atlikti jam pavestą darbą, nepakenkdamas savo sveikatai. Tam tikriems darbams atlikti reikalingi papildomi mokymai.

UAB „Verslo struktūra“ rengia formalius bei daugelį neformalių mokymų.

Pagal formalias mokymų programas:

Darbdavio, jam atstovaujančio asmens;

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialist;

Įmonės vadovo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;

Pagal neformalias mokymų programas:

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos;

Darbuotojai, atliekantys krovinių užkabinimo (stropavimo) darbus;

Darbuotojai, dirbantys  kritimo pavojų keliančius darbus;

Darbuotojai, dirbantys su pavojingomis cheminėmis medžiagomis;

Darbuotojai, dirbantys potencialiai sprogioje aplinkoje;

Darbuotojai tvarkantys krovinius rankomis;

Darbininkai, vykdantys grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose;

Darbininkai, dirbantys šuliniuose ir kitose uždarose ertmėse;

Automobilinių krautuvų vairuotojai;

Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojai.

*Sąrašas nėra baigtinis.