Žurnalai

 

 1. Darbo sutarčių registravimo žurnalas;
 2. Darbuotojų, supažintų su pareiginiais nuostatais, registracijos žurnalas;
 3. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas;
 4. Gaisrinės saugos instruktavimų registracijos žurnalas;
 5. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas;
 6. Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas;
 7. Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalas;
 8. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas;
 9. Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbeaktų registravimo žurnalas;
 10. Patalpų apžiūros prieš uždarant žurnalas;
 11. Valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų žurnalas;