Profesinės rizikos vertinimas

Atlieka profesinės rizikos identifikavimą;

Sudaro profesinės rizikos vertinimo darbų planą;

  • Atlieka fizikinius rizikos veiksnių tyrimus:
  • Atlieka cheminius rizikos veiksnių tyrimus:
  • Atlieka ergonominius rizikos veiksnių tyrimus;
  • Atlieka psichosocialinius rizikos veiksnių tyrimus;
  • Atlieka fizinių rizikos veiksnių tyrimus;
  • Atlieka darbo ir poilsio laiko tyrimus;
  • Atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinės kontrolės tyrimus;

Atlieka profesinės rizikos vertinimą;

Užpildo profesinės rizikos nustatymo kortelę;

Parengia profesinės rizikos veiksnių šalinimo ir/ar mažinimo planą.