Gaisrinė sauga

 

  • konsultuojame gaisrinės saugos klausimais;
  • atsižvelgiant į Jūsų įmonės veiklos specifiką bei galiojančių GS teisės aktų reikalavimus pasiūlome priemonių planus gaisrinei saugai gerinti ir konsultuojame juos įgyvendinant;
  • parengiame gaisrinės saugos instrukcijas (įvadinę (bendrąją) ir atskiriems darbo barams);
  • aprūpiname gaisrinės saugos privalomaisiais žurnalais;
  • parengiame įmonės darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą ir jį suderiname su valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnais;
  • parengiame evakuacijos planus;
  • organizuojame įmonės priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) steigimą, parengiame reikalingą dokumentaciją;
  • apmokome įmonės vadovą ir darbuotojus pagal jiems privalomas mokymo programas, organizuojame praktinius apmokymus (pratybas) Jūsų įmonės viduje;
  • nustatome Jūsų įmonės patalpų kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų, konsultuojame gaisrinės saugos ženklų naudojimo, gaisrinio inventoriaus parinkimo ir jų periodinės patikros klausimais.