Darbų saugos tarnybos funkcijų vykdymas

Vykdome šias įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas:

 • įmonės interesų atstovavimas ir gynimas valstybės institucijose;
 • konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimas;
 • darbuotojų mokymas saugos ir sveikatos klausimais;
 • profesinės rizikos vertinimo organizavimas, koordinavimas ir atlikimas;
 • darbuotojų sveikatos patikrinimo organizavimas ir kontrolės vykdymas;
 • asmeninių apsauginių priemonių išdavimo organizavimas ir jų naudojimo kontrolės vykdymas;
 • nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų tyrimas;
 • nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencinių priemonių rengimas, koordinavimas ir įgyvendinimas;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymosi įmonėje kontrolė;
 • įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų (dokumentų) rengimas;
 • dalyvavimas įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veikloje.

Pasirinkę darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybosfunkcijų vykdymo paslaugą,  Jūs nuolat naudositės visomis susitartomis paslaugomis viena kaina. Neatsiras jokių papildomų mokėjimų (pvz.: už dokumentacijos rengimą, konsultacijas, tiriant nelaimingus atsitikimus, nenumatytus iškvietimus ir kt.)