Civilinė sauga

Pavojingo objekto avarijų prevencijos plano parengimas;

Civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms plano (CSpp) parengimas, derinimas su atitinkamomis institucijomis;

Pavojingo objekto vidaus avarinio plano parengimas;

Pavojingo objekto saugos ataskaitos parengimas;

Dabuotojo, atsakingo už civilinę saugą, funkcijų vykdymas įmonėje;

Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registras. Pavojingo objekto anketos užpildymas;

Sprogių aplinkų zonų nustatymas;

Civilinės saugos evakuaciniai planai;

Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų vidaus naudojimo auditas;