Auditai ir konsultavimas

 

Vadovaudamiesi galiojančiais LR teisės aktais, konsultuoja įmonės vadovus, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės, priešgaisrinės saugos klausimais, pateikia pasiūlymus kaip spręsti jiems iškilusias problemas.
Specialistai patikrina ir pateikia išvadas, ar įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros ūkio, šilumos ūkio, dujų ūkio, statinių priežiūros ir aplinkosaugos dokumentai bei esama situacija atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.