Paslaugos

Įmonės steigimas, įkūrimas – nereto žmogaus svajonė. Verslas – tai nepriklausomybė, laisvė priimti sprendimus. Pradedant kurti verslą kyla problema – kokią įmonės formą pasirinkti:

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) – įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – jos turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Tai populiariausia veiklos forma Lietuvoje.

Viešoji įstaiga (VŠĮ) – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą (mokslo, kultūros, aplinkos apsaugos ar kt.). VšĮ turi teisę verstis ir ūkine komercine veikla. VšĮ gautas pelnas negali būti skirstomas, o tik panaudojamas veiklos tikslams siekti.

Individuali įmonė (IĮ) – įmonė, steigiama vieno fizinio asmens, kuris nuo įmonės įregistravimo laikomas individualios įmonės savininku. Savininkui taikoma neribota turtinė atsakomybė – įmonės turtas neatskiriamas nuo asmeninio turto. Tai reiškia, kad nepasisekus verslui atsiranda rizika prarasti savo turtą.

Steigiant įmonę reikalingi dokumentai ir informacija:

  • steigiamos įmonės pavadinimas;
  • įmonės steigėjo/ų vardas, pavardė, asmens kodas, adresas. Jei steigėjas juridinis asmuo – jo duomenys;
  • įmonės direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;
  • numatomi valdymo organai (direktorius / valdyba);
  • įmonės įstatinio kapitalo dydis, nominali akcijų vertė, valdomos dalys;
  • registracijos adresas. Reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas įmonės registravimui:

  1.  savininkas fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas;
  2.  savininkas juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspaudu patvirtintas sutikimas;
  3.  patalpos įkeistos – banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, sutikimas;
  4.  jei įmonė registruojama steigėjui priklausančiose patalpose, sutikimas nereikalingas.

Kai steigėjas – užsienio juridinis asmuo yra reikalingas išrašas, patvirtinantis, kad steigėjas įregistruotas užsienio valstybės juridinių asmenų registre.